Scenarkivet /

THE LIFE AND TIMES OF MS. KAREN HENDERSON

Maria Naidu

Maria Naidu är inte Karen Henderson.
Karen Henderson är inte Maria Naidu.
Karen Henderson är däremot trött på att berätta vart hon kommer ifrån.
Karen Henderson rör på sig. Hon finns ibland, och ibland oss.

Olika historier krockar och vävs samman i en föreställning vars röda tråd är just röd.

Maria Naidu gör danskonst tillgänglig och åtkomlig för en bred publik. Hennes främsta redskap är rörelse men använder även andra konstarter, ofta i samarbete med andra konstnärer, för att på så sätt hitta uttrycksformer som bäst förmedlar hennes idéer. Hennes koreografi kännetecknas av texturisk mångfald och teatraliska detaljer. Naidu undersöker kontinuerligt sitt rörelsespråk eftersom hon anser att varje koreografiskt verk har en egen identitet.

www.marianaidu.com

Med stöd av Malmö Kulturstöd, Kultur Skåne, Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden.

 


Sök