Scenarkivet /

Konstlab

Göteborgs Universitet / Tidskriften ArtMonitor / Atalante

6 september 2010

Upptakt för fakultetens konstnärliga seminarieserie och den nya nationella forskarskolan i konst. Medverkar gör bl a filosofen Mats Rosengren, pianisten och kompositören Mats Persson, samt konstnärerna Andreas Gedin och Tina Carlsson. 

 

7 Oktober 2010

 

2 DECEMBER 2010
Thomas Laurien- Händelser på ytan

I avhandlingsprojektet Händelser på ytan undersöks en serie mönstergestalter och formhändelser med relevans för den visuella och taktila ytan. Denna yta får sedan bilda underlag och fond för berättelser och spårningar. Ett sådant spår handlar om det japanska teknik- och uttrycksbegreppet shibori, som nådde den svenska textila konstpraktiken under tidigt 1990-tal. Seriöst arbete med knytbatik var sedan länge omöjligt, men det nya begreppet som betecknade ett besläktat men utvecklat görande, gjorde det åter möjligt att knyta, doppa, vika, färga… Detta spår handlar därmed också oundvikligen om vår attraktion till det japanska.

 

Gunilla Gårdfeldt -Lucia möter Pajazzo 

Kvinnorollen och mansrollen i opera - då och nu

För att möta all publik måste vi envist förnya traditionen och ställa nya frågor om operagestaltning, både sång- och spelmässigt. Vi behöver dessutom modet att lösa upp genrehierarkier, när det gäller sång och skådespeleri. Under många år som operautbildare har jag bland andra inspirerats av den ryska teatermannens Konstantin Stanislavskijs teorier om att använda sig av sin egen musikaliska röst och ställa sig själv till förfogande för sitt berättande. Traditionen i opera att sjunga och agera på ett konservativt och gammalmodigt sätt sitter djupt, även när man rent intellektuellt har utvecklat operaberättandet på ett modernare sätt. 1800-talets romantiska ideal, med vibratosång och den självuppoffrande hjältinnan ligger fortfarande som en våt filt över det mesta av operainterpretationen idag och bromsar sålunda många förnyelseförsök i genren. Att uppmuntra sångskådespelaren att sjunga fult, vackert, rakt, vibrerande och allt däremellan om trovärdigheten så kräver har varit en av ledstjärnorna i detta konstnärliga utvecklingsarbete. Jag vill undersöka hur ett genrelöst sångsätt ger den sceniska sångaren redskap och möjligheter att direkt låta rösten spegla de känslor som text och musik förmedlar samt belysa könsmaktsordningen genom att problematisera offer- och förövarrollen i specifika operaroller.

 

Helga Krook -Att minnas vad man inte minns

I mitt projekt arbetar jag med frågor kring hur man kan berätta utifrån ett dokumentärt material, utifrån andras historier, utifrån dokument som inte berättar deras historier.

 

 

Karl-Johan Stigmark - Sprickor och andra sprickor

MATERIAL I

Printed Matter skrev om en av mina böcker:

Karl-Johan Stigmark's Sprickor och Andra Sprickor (Cracks and Other Cracks) further advances a body of work that seeks to define the im/material by performing minimal interventions and documenting the minutia of daily life. Within the pages of this artist's book (many of which have been left blank to underscore the materiality of the printed pages), Stigmark presents a collection of highly detailed photographs documenting the cracks and fissures in his bedroom ceiling, where the paint is beginning to peel away and the structure of the room is slowly changing, causing hairline fractures to appear.

The artist describes the book thus: ”Sprickor och Andra Sprickor: A morning when the light filters in through my window. A meditation on all the cracks, flakes, overlappings, cavities, gaps, holes, burstings, fissures, crevices, rips, cuts, scratches, grooves, clefts, plays, leaks, chinks, fractures, ruptures, and rifts in my bedroom ceiling... impossible to sum up. They are
too many. They are plainly 'cracks and other cracks.'”

 

Synopsis ett (från grekiskans syn och optik – samskådande): Till

Konstlab-mötet gör jag en undersökning och dokumentation av de sprickor som omger platsen kring Atalante. Detta "samskådande" kommer också att framföras i ett partitur för sprickor. En grafisk dragning på papper mellan de två punkter som bildar karta för en promenad. Från mitt tillfälliga boende till själva platsen för framförandet.

 

MATERIAL II

Boken "Fläckar, ord"

förflyttning av en fläck till annan plats

I början av nittiotalet reste jag till Budapest vid floden Donau i samband med en utställning. Där påbörjade jag ett arbete där den vita korrigeringsfärgen tip-ex fick täcka över bokstäver i olika böcker. Till en början var detta tidskrävande arbete tänkt som en korrigering av felskrivna ord, men samtidigt uppstod också ny visuell syntax som liknade den punktskrift som Louis Braille uppfann för blinda. Fläckar och ord förenade i ett chiffer, någonting som

ger sken av att vara någonting som det inte är, eller som döljer sin verkliga innebörd. I detta verk, ”förflyttning av en fläck till annan plats”, dokumenteras en förflyttning av någonting närmast obetydligt: en fläck på ett bord. Det rör sig alltså om en fokusering av det lilla och ofta obeaktade, ett försök att ge det ett annat, eget, rum.

 

Synopsis två: Ett glas vatten som stått i min ateljé i Stockholm medförs till Göteborg. Några droppar vatten från ett annat glas som stått i Göteborg blandas. Detta är grundmaterialet för en ljudkomposition.

 

 

Program måndag 28 februari kl 19:00 

 

Katarina A Karlsson ¿ Kvinnliga berättarjag 

Annica Karlsson Rixon ¿ Queer fotografi eller fotografier av queers? 

Göran du Rées & Kalle Boman ¿ Blicken på Kopparmärra 

 

Var i det som blev finns minnet av det som inte blev? 

Atalante fortsätter det lyckade samarbetet med Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. KONSTLAB är en mötesplats för offentliga samtal kring konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Inbjudna konstnärer som på olika sätt är knutna till akademin berättar om idéer och processer, om slumpartade händelser och kritiska överväganden som kan ligga bakom ett konstverk: 

Hade det någon gång kunnat bli någonting helt annat? 

 

Atalante är en scen för nyskapande och experimentell dans, musik, film, konst och litteratur. Atalante har även en lång tradition som mötesplats för offentliga samtal. Scenen startades 1987 av dansgruppen Rubicon och hette då Unga Atalante. 

 

Moderator för samtalen är kompositören Ole Lützow-Holm. 

 

Katarina A Karlsson - Kvinnliga berättarjag 

Thomas Campion skrev sina sånger med kvinnliga berättarjag för fyrahundra år sen, men de ställer frågor som vi fortfarande inte vet svaret på: Vad är essensen av att vara man/kvinna? Finns det någon sån över huvud taget? Hur navigerar jag på den föränderliga moralens hav, när min kreativitet utmanar samhällets normer? 

Katarina A Karlsson doktorerar i höst på Thomas Campions (1567-1620) sånger med kvinnliga berättarjag. Till Atalantes Konstlabb 28/2 sätter hon fokus på det som skaver mest. 

 

 

Annica Karlsson Rixon - Queer fotografi eller fotografier av queers? 

Konstprojektet State of Mind utforskar gränserna mellan etik, lagstiftning, fördomar och samhällets förväntningar ur ryska hbtq-personers perspektiv. Och hur vi som konstnärer kan navigera i ett projekt med många lager av översättningar och o/likheter. I centrum står kvinnor som identifierar sig som lesbiska eller bisexuella och deras personliga berättelser om livet i St Petersburg. 

På Konstlab kommer jag att ge en kort introduktion till State of Mind och diskutera den konstnärliga gestaltningen i projektet, framför allt i relation till begreppet queer och dess mångfacetterade betydelser. 

 

Göran du Rées & Kalle Boman - Blicken på Kopparmärra 

Med den digitala teknikens inträde uppstår nya möjligheter att bruka och tolka bilder. Digitalisering har redan förändrat hela filmprocessen och föder nya produktionsmetoder där allmänheten i större utsträckning filmar själv - och sig själv. Genom Internet sprids filmerna enkelt med hjälp av webbkameror, mobilkameror och videobloggar. Men många saknar begrepp och verktyg för att förstå hur en bild skapas och skillnaden mellan vad som i realiteten har avbildats och tolkningen av det. 

Vår föreställning om tillvaron präglas i avgörande grad av bilder. Detta får konsekvenser för samhällslivet inom de flesta områden och det finns ett stort bildningsbehov, jämförbart med det att införa skriv- och läskunnighet när möjligheterna att trycka och massproducera text uppstod. Blicken på Kopparmärra är ett slags definitionsarbete kring det optiska fenomen som återspeglar tid och rum som bild och som för oss människor kommit att brukas i funktioner av minnen, iakttagelser, kommunikation och förtydligande - och som underhållning.  

 

 

Program måndag 21 mars, kl 19: 

 

Rasmus Ölme: En praktik 

Linda Shamma: Hybriditet genom konstnärlig praktik 

Karin Nelson & Jonas Simonson: Improvisation ¿ olika språk under samma tak 

 

Moderator för samtalen är kompositören Ole Lützow-Holm.

 

 

Måndag 11 april kl 19 

 

Fredrik Svensk & Anthony Marcellini - Ways of Transmission 

Annica Karlsson Rixon - Queer fotografi eller fotografier av queers? 

Henric Benesch, Pascal Prosek & Jonas Fridén - Limits of Control/Format 

 

Moderator för samtalet är Ole Lützow-Holm. 

 

Fredrik Svensk & Anthony Marcellini - Ways of Transmission 

Ways of Transmission is an artistic development project that investigates into the performative and discursive thresholds of contemporary art. The project sets off to invite artists, curators, writers, dancers and other cultural practitioners to create a series of lectures that may be regarded as works in themselves, while exploring new forms and methods of communication and presentation. The project is based at Valand School of Fine Art. 

 

Annica Karlsson Rixon - Queer fotografi eller fotografier av queers? 

Konstprojektet State of Mind utforskar gränserna mellan etik, lagstiftning, fördomar och samhällets förväntningar ur ryska hbtq-personers perspektiv. Och hur vi som konstnärer kan navigera i ett projekt med många lager av översättningar och o/likheter. I centrum står kvinnor som identifierar sig som lesbiska eller bisexuella och deras personliga berättelser om livet i St Petersburg. På Konstlab kommer jag att ge en kort introduktion till State of Mind och diskutera den konstnärliga gestaltningen i projektet, framför allt i relation till begreppet queer och dess mångfacetterade betydelser. 

 

Henric Benesch, Pascal Prosek & Jonas Fridén Limits of Control/Format 

Limits of Control/Format är ett konstnärligt utvecklingsprojekt med sin bas på Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vilket genom olika iscensättningar undersöker hur olika format betingar och möjliggör olika kreativa processer. 


Sök