Scenarkivet /

Att leva som människa – Om dödlighet, mening, gemenskap och ansvar

Atalante / Världskulturmuseet / Göteborgs Universitet

Program 16/11 2011


Tonsättaren Fredrik Hagstedt om ett djupare lyssnande på musik: Vad ville Chopin förmedla med tredje satsen i sin andra pianosonat – Marche Funèbre: Lento, av många kallad Chopins begravningsmarsch? 

 

Idéhistorikern Victoria Fareld om spöklighet, de dödas medvarande och de levandes outsinliga behov av relation med de döda 

 

Dansaren Anna Westberg och kontrabasisten Nina de Heney framför en kortare improv- isation. 

 

Begravningsentreprenören Gillis Edman Paneldiskussion 

 

 

Program 21/3 2012 

 

Vad hjälper en människa att bli hemma i sitt liv? Vi lever och blir till i möten och relationer med andra. Byråkratin, marknaden och vetenskapen försöker göra den gripbara världen förståelig, men går ofta bet på de existentiella frågorna. Konst och religion förenas av viljan att uttrycka och förmedla tankar om det ogripbara. Betyder det att man måste bli religiös eller konstnär? Vi tror inte det, men däremot att religionerna och konsterna kan inspirera till existentiella frågor.

Det 4:e och sista tillfället i vår serie kring temana dödlighet, mening, gemenskap och ansvar. Att vara en kropp är att vara utsatt. Kroppen är utsatt, behöver försvaras. Men behöver också kontakter. Kroppsligt ansvar, om ansvar för kroppen.

 

Att leva som människa innebär att vara utsatt, beroende av andra. Människan har inte bara rättigheter, vi har också ett ansvar inför varandras sårbarhet. Vad innebär det?

 

Hur kan det tas? Samtalet kretsar kring olika slags ansvar, för individer och samhällen.

 

Ansvar i relation till olika aspekter av livet – kroppslighet, avlastning, värdighet, kränkthet, försoning, förlåtelse.

 

Mauritz Tistelö, poet och dramatiker

 

Dansarna Birgitta Stålnert och Ola Stinnerbom, Kompani Nomad: upprättandet av dansens autenticitet i den samiska kulturen

 

Erika Alm, idéhistoriker, Om kroppen som emballage för känslor och konvulsioner.

 

Johan von Schreeb, läkare utan gränser: om att ta ansvar för kroppar och människor mellan livet och döden.

 

Eva Ingemarsson, koreograf visar utdrag ur danssolot Depurazione till Fredrik Hagstedt musik, inspelning med Duo Gelland. 

 Sök