Scenarkivet /

Rum för en mördare

Claire Parsons / Martin Sjöberg / Föreningen Dans

Rum för en mördare
I. INTRO: citat ur "Den onämnbare" av Samuel Becket
II. QUAD: koreografi av Samuel Beckett
III. WHAT WHERE: text av Samuel Beckett
IV. TILL "JAG": citat ur "Den onämnbare" av Samuel Becket, koreografi av Claire Parsons

Frågan
Kan någon ställa sig framför en publik och ropa:

Jag är!

Är detta en möjlig handling? skulle denna människa (skådespelare) i så fall bli förstådd?

Citat
"Uttrycket att det inte finns något att uttrycka, ingenting att uttrycka det med, ingenting att uttrycka det ifrån, ingen förmåga att uttrycka, ingen önskan att uttrycka, tillsammans med tvånget att uttrycka."

Det måste uttalas

Föreställingen "Rum för en mördare" tar sin utgångspunkt i Samuel Becketts arbete kring tystnaden och jagets frågor. I föreställningen framförs kortpjäsen "What Where" och den tysta koreografin "Quad". Dessa minimalistiska verk från mitten av 80-talet ställs i en fri läsning mot den eruptiva massan i "Den onämnbare" från 50-talet. Becketts språk ställs mot en form och estetik sprungen ur en tid när

människorna, subjekten är nog så närvarande i sina tankar och känslor, under det att världen vittrar sönder.

Orden går mot sitt slut, begreppen förlorar sin mening, namnen de yttre skalen får allt mindre betydelse.

Men den som säger jag fortsätter ändå att tala.

Vem är det som säger jag? Är detta människan? Vem är hon?

Orden, rörelsen och bilderna som representanter för tystnaden, stillheten och tomheten.
Teatern och dansen som språk som står mellan människan och evigheten. Språket som en tunn slöja under ständig förintelse och pånyttfödelse. Den ständigt närvarande frånvaron.
Döden
Det måste uttalas.

Martin Sjöberg

Projektet "Rum för en mördare" är ett samarbete mellan Martin Sjöberg och Claire Parsons i vilket de tillsammans, med två skillda uttryckssätt, närmar sig Beckett.

(Texter ur programmet och informationsmaterial till "Rum för en mördade", 1992)
Sök