Scenarkivet /

Ki-Ken/Hej. Då

Ami Skånberg Dahlstedt / Åsa Eriksson / Angeredsgymnasiets yrkesdansprogram

Elevkoreografierna
Time in private rooms film av Louise Hammar Yd3 Louise undersöker hur tid och rum är sammanlänkade med varandra. Olika människor har olika uppfattning. Filmen handlar om en person som pendlar mellan tid och rum genom att befinna sig i föränderliga miljöer under olika tider.

Sweetest downfall dans av/med Emelie Björkdahl & Martina Grönquist Yd3
De har i sitt projekt jobbat med två fokus. Händerna som leder och känslan frustration.

Petite dans av Elin Söderström Yd3
Elin undersöker i varför barns rörelseförmåga är mer spontan än vuxnas. Hon har experimenterat med dansarna sofia Westergren och Anna falk Yd2 och blandat grepp från den moderna dansen med ett barnsligare kroppsspråk till Madickens Piluttavisa.

Funky fresh dans av/med Linnéa Dahlin & Julia Eriksson Yd2
Om vilsenhet. Om att man uppträder på ett sätt som är motsatt till hur man egentligen känner sig. Hur kan man bli förstådd och finna någon att luta sig emot om man inte visar att det är det man behöver.

Längtan av/med Johan Eek Yd2
Ett mål. Strävan. Längtan. Frustration. Rondell:fast.


Sök