Scenarkivet /

Och tiden försvann med solen

Peter Schuback

Tre uppställda notställ med notpappren liksom pekande i olika riktningar...  på samma sätt kontrasteras violinsonaten Och tiden försvann med solen trots sin enhetliga struktur av olika kvalitéer, innebörder och riktningar. Även dynamiskt skiftar kompositionen mellan kraftfull frenesi till stilla lyssnande.

Verket, som uruppfördes 1988, ingick i programmet Tidens oordning - tre verk.

Läs mer

Medverkande

Musik
Musiker

Sök