Scenarkivet /

Illud Tempus

Fabio Galli

I de flesta mytologiska och religiösa system finns en idé om en skapelsens tid, en "förtid". En tid då fantastiska symboliska och mytologiska historier inträffade och kanske fortsätter att inträffa. Idag har denna tanke om en annan dimension  försvunnit för den vardagliga tiden.

Denna andra dimension kan endast snuddas vid eller skönjas genom exceptionella sinnestillstånd, som medvetslöhet, dröm, komatillstånd eller extas. Denna "förtid" beskrivs oftast som en icke-tid, som ett kreativt kontinuum eller en evighet som inbegriper en utdragning av tiden.

Fabio Galli


Sök