Scenarkivet /

Kaspar

Susanne Jaresand / Skådespelarutbildning på teckenspråk, Teaterhögskolan

I denna tolkning av pojken Kaspar Hausers liv ligger två av de fyra som personifierar Kaspar på golvet och   bokstaverar meningen J-a-g-s-k-u-l-l-e-v-i-l-j-a-b-l-i-e-n-s-å-d-a-n-s-o-m-n-å-n-a-n-n-a-n-e-n-g-å-n-g-v-a-r-i-t med händerna svävande i luften. En okroppslig röst läser varje bokstaverat ord men de sönderslitna orden har förlorat sin innebörd. Dansarna faller handlöst mot golvet, rullar och ålar, hukande stegar de iväg med armarna utsträckta bakom sig. Koreografin för samman ord och rörelse i en abstrakt rytmiserande dialog fylld av absurd humor. Monologer i teckenspråk riktade rakt ut mot publiken, erövrar rummet och laddar det med sin närvaro - och en trygghet som desarmerar det okändas otrygghet.

Läs mer

Medverkande

Koreografi
Aktör
Röst
Ljusdesign

Sök