Scenarkivet /

OSS

Byteatern

1:A SATSEN

FÖRSÅNGAREN                                                                                                   Motvind!

LYDANDEN                                                                                                            Makthavarföda

VAD GÖR DE GAMLA; VAD GÖR DE VUXNA                                                   Familjeförsörjaren Lönsamheten

PARTY MED PRISKRIG, JULGRAN, FAMILJEANNONS, BOSTADSRÄTT Värderingar

2:A SATSEN

DE BÖRJADE KÄNNAS VARANDRAS NÄRVARO I                                       Vandringar i vinden

DET VAR EN DAG I NOVEMBER

GAMLA TAVLOR                                                                                                   Ovärde

DE BÖRJADE KÄNNA VARANDRAS NÄRVARO II

3:E SATSEN

VILL DU KOMMA HEM OCH SE PÅ MIN TAMBUR                                        Fattiga Dansjagare

HUNGERN KOMMER ALLTID SOM EN ÖVERRASKNING                          Hårdsverige

FJÄRRKONTROLL                                                                                             Frihetsdrömmar

4:E SATSEN

MIDDAGSGÄSTER                                                                                             Smäcksamhälle

EN ÄNGEL I HISSEN                                                                                         Ordbrist

RAKA FRÅGOR TILL ERS HEMLIGHET I RASANDE FART                       Medvind?

 

Världen som vi ser den idag, ställer oss inför en helt ny situation. Våra kollektiva livsprogram faller sönder snabbare än vi förmår formulera nya. Språk, sociala nätverk, gemensamma begrepp; ingenting gäller längre. Vi lever i ett tomrum som vidgar sig alltmer. Resultatet blir en tilltagande känsla av overklighet. Den upplevelsen, som är vår, tror vi också är er. Nya sammanhang fodrar nya berättelser.

Vi började inte i en färdig text, utan med maskerna. Författare, skådespelare och maskmakare möttes. I olika situationer utan ord utforskades maskernas möjligheter. Till maskerna, som skapats utifrån en innehållslig riktning, skrev författarna texter. Maskerna födde även texter som krävde andra, nya masker utöver de redan skapade.

Text, masker och spel blev en föreställning om oss; moderna masker i ett samhälle i stark förändring.

Leif Sundberg,

Byteatern

OSS hade premiär på Byteatern i Kalmar den 25 mars 1994.


Sök