Scenarkivet /

Five and a half days for extraordinary thinking

Katarina Nitsch

I verket Five and a half Days for Extraordinary Thinking arbetar Katarina Nitsch med avstamp i konsthistoriska referenser, mytologiska och allegoriska gestalter, sagor, fabler samt aktiviteter såsom jakt, fäktning och kampsport.
Tillsammans med bland annat en kompositör, en kostymör, tre filmare, en fotograf och nitton aktörer utan scenvana har hon utvecklat en visuell berättelse om De Åtta Allegoriska Kungarna och Drottningarna, Den Dansande Armén, Den Oundvikliga Sorgen och Det Stora Äventyret. Äventyret, hur de möts och tar avsked, ger sig hän, tar sig genom konflikten, vilar och ger sig av.

Katarina Nitsch är konstnär, hon avslutade Konsthögskolan Valand 2005. Hon arbetar med iscensättningar av storslagenhetens estetik där hon kombinerar installationer, performance och video. Återkommande element är uppvisandet av en situation där hon filmar och regisserar inför publiken. Då hon leder betraktaren genom flera steg i mötet med verkets tillblivande har hon utvecklat ett säreget scenografiskt, performativt och visuellt språk.


Sök