Scenarkivet /

Friska Fläktar - pionjärer!

Stina Hedberg

Stina hittat flera spår som inspirerar. Hennes kärlek till det lekfulla hittar en självklar näring i flickgymnastikens övningar med bollar, rep, redskap och ringlekar. Disciplinen och de strikta rörelse- systemen erbjuder, å andra sidan, en fast form att utgå från, och innebär samtidigt en spännande problematisering. I gymnastikhistorien har Stina också hittat inspirerande kvinnliga pionjärer som ensamma kämpat och nått resultat i den militaristiska, mansdominerade gymnastikvärlden. Bland
dessa, och även hos deras manliga kolleger finns en teoribildning som ofta är förvånansvärt aktuell än idag. Erik Idla, Idlaflickornas grundare, skriver: Det långt utvecklade tankesättet har glömt bort människan som helhet. Man eftersträvar resultat till varje pris och jagar prestationer. Någonting har glömts bort, beklagligt nog, har tappats mellan varven. Är det inte riktigare då att se människan inte som homo faber (den arbetande människan) utan som homo ludens (den lekande människan)? Detta hjälper oss måhända att på nytt upptäcka människans behov av en naturlig rytmisk balans. Därigenom är vi tillbaka till människans enkla och mest primära rörelser — grunden till all fysisk aktivit. Stina Hedberg har noga studerat gamla foton och böcker för att hitta rörelsematerial. Kläderna är klassiska blå pösdräkter. För musiken svarar Katarina Olsson, tidigare känd från Filarfolket och en rad egna kabaréer. Hon har studerat tidstypisk gymnastikmusik och sedan skrivit egen. Musiken framförs av Katarina Olsson på smäktande fiol och konsertpianisten Sara Sjödal på piano. Dessutom förekommer kommando-ord och visselpipor! Danstruppen Friska Fläktar utgörs av dansarna Katarina Eriksson,
Maria Mebius-Schröder och Bronja Novak. 


Sök