Scenarkivet /

EX:CHANGING Memories of Movement

Sara Gebran

Fotograf: Anders Paulin

De medverkande infiltrerar publiken som väntar att få komma in på scenen - som omvandlats till en allmän plats dit alla är välkomna. I dunklet i den nedsläckta lokalen förs publiken runt och fördelas jämnt över golvet, blundande får de sedan uppleva rörelse, ord - och ljud från vilt tjutande partytrympeter, visselpipor och annat som sticks i deras händer av de osynliga deltagarna. Efter att ha involverats i kontaktskapande övningar får publiken ställa sig kring en projicerad karta över Stockholms innerstad. De uppmanas att placera sig först på sina boplatser, därefter på sina arbetsplatser och till slut på en plats som betytt mycket för dem. Medan de försöker manövrera sina kroppar till avsedd plats måste de också hålla reda på gummiband som trasslar in sig allt mer i den trånga massan av kroppar. De publika övningarna avbryts för en kort stund av ett kort dansinslag där dansaren interagerar med en tecknare som i realtid skapar en projicerad scenografi. Därefter är det dags för en av deltagarna att uppleva döden - och alla tar del i hennes begravning - en kort stund av stillhet i ett intensivt flöde av händelser där publik och aktörer samverkar i att skapa ett gemensamt scenkonstverk.

Läs mer

Medverkande

Initiativtagare
Medverkande
Video
Ljusdesign

Sök