Scenarkivet /

TALK-SHOW dag

Dramatiska Institutet / Nordscen / Moderna Dansteatern

Fotograf: Lena Andrén

Barbro Smeds inledde med några ord om  konstnärlig forskning och "RESORT - Same but Different" . Utöver sitt eget projekt har Smeds haft i uppdrag att föja de övriga sex deltagarna, vilket hon kommenterade på följande sätt: ”Det blir något vackert i detta att de sex kvinnorna gör något samtidigt i olika delar av Norden.

Presentationen inleddes av Smeds eget projekt; Att göra en människa – tidiga stadier i utvecklingen av en scenisk karaktär från noll. En process som enligt Smeds består av ”Lite verklighet, lite minne och lite dröm.” Medan Smeds berättade om processen visade hennes två medarbetare Anna Källblad  och Anette Taranto några av de första intrycken från Köpenhamn.

Maija Hirvanen, vars projekt hade fått namnet Opening doors, uppgav att hon reste till Reykjavik med avsikten att arbeta med människorna där. Under fyra månader arbetade hon med fyra studenter vid Teaterskolan, studenterna fick skapa var sitt solo  från "notes" foton på dörrar ur vilka resonemang om dörrens idé (och byggandet av murar) det metaforsika öppnandet och stängandet av dörrar. De fyra solona presenterades vid två tillfällen vid Teaterskolan och en gång vid en annan skola för en publik på ca 140 personer. Hirvanen avslutade sin framställning genom att visa ett sex minuter långt avsnitt av sitt nya solo Being Greta som inom kort kommer att ha premiär i Helsingfors.

Eva Sjuve inledde med att visa foton på gamla tiders elektroniska scenteknologi, från artonhundratalet och frammåt. Sjuve har utvecklat och arbetat med datateknologi, bland annat har hon utvecklat en mekanism för framställning av elektronmusik som hon har på armen under sitt anförande. Denna prototyp skapade hon till med verket  GO Karamazov (2006//7)  och hon illustrerade dess funktion i samband med presentationen.

Christine Fentz lät sin presentation kretsa kring en diskussion om tiden och platsen utifrån ett icke-västerländskt perspektiv. Hon lät bland annat åhörarna berätta om vad "tid" var för dem och hon visade grafiska representationer av hur andra åhörare illustrerat sin upplevelse av tiden.

Läs mer

Medverkande

Projektledare
Projektdeltagare
Projektledare

Sök