Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Homi K Bhabha

Tidskriften Glänta

GLÄNTA OM KVÄLLENS FÖREDRAG

Stefan Helgesson är litteraturvetare och skribent på DN. Han har bidragit till att introducera postkolonial teori i Sverige och disputerade 1999 med avhandlingen Sports of Culture, som handlar om motståndet mot apartheidpolitiken i Sydafrika hos författare som Jjabuo Ndebele, Nadine Gordimer och J M Coetzee.

"De globala och nationella kulturernas icke-synkrona temporalitet frilägger ett kulturellt rum - ett tredje rum - där jämkningen av inkommensurabla skillnader skapar en spänning som präglar gränstillvaron." Homi K Bhabha

Den indisk-brittiske litteraturkritikern Homi K Bhabha är vid sidan av Edward Said och Gayatri Spivak en centralfigur i dagens kulturforskning. Han undersöker sambanden mellan representationen av kulturell identitet, politisk makt och skilda former av motstånd i den värld som kolonialismen lämnade efter sig i arv. Förutom det centrala begreppet 'det tredje rummet' har han också gjort sig känd för att tillämpa psykoanalytiska begrepp såsom ambivalens och fetischism för att beskriva dynamiken mellan det globala och det lokala, mellan identifikation och aggression.


Sök