Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Martin Heidegger

Tidskriften Glänta

GLÄNTA OM KVÄLLENS FÖREDRAG

Hans Ruin har dipsuterat på en avhandling om Heidegger och är för närvarande verksam vid Södertörns Högskola. Han har dessutom tillsammans med Aleksander Orlowski redigerat antologin Fenomenologiska perspektiv: Studier i Husserls och Heideggers Filosofi, utgiven på Thales 1997.
"Tänkandets uppgift vore då att prisge det tidigare tänkandet till förmån för bestämningen av tänkandets sak." Heidegger


Sök