Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Gayatri Chakravorty Spivak

Tidskriften Glänta

GLÄNTA OM KVÄLLENS FÖREDRAG

"In every possible sense, translation is necessary but impossible." Gayatri Spivak
Mikela Lundahl är doktorand i idéhistoria och medlem av gläntas redaktion. Hon skriver avhandling om negritude.
Gayatri Spivak (f 1942 i Calcutta, verksam i USA) bildar tillsammans med Homi K Bhabha och Edward Said den postkoloniala teoribildningens kärntrupp. I centrum för hennes tänkande - som präglats såväl av hennes indiska bakgrund som av hennes skolning i fransk poststrukturalism, liksom hennes position som 'outside within' i det amerikanska universitetsväsendet - står frågan hur vi etiskt och politiskt skall förhålla oss till 'den andre'.


Sök