Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Edmund Husserl

Tidskriften Glänta

GLÄNTA OM KVÄLLENS FÖREDRAG

Marcia Sa Cavalcante Schuback startade tillsammans med Hans Ruin filosofiutbildningen vid Södertörns högskola. Hon kommer ursprungligen från Brasilien, där hon undervisade vid universitetet i Rio de Janeiro och bland annat översatte Martin Heideggers Varat och tiden till portugisiska. Hon arbetar nu (2000) med forskningsprojektet Tradition som utopi, en studie av samtida tolkningar av antiken och dess tänkande.

Edmund Husserl (1859-1938) är fenomenologins grundare. Han gav en ny mening åt filosofin genom att konfrontera den med den empiriska psykologismen och den rationella logiken. Husserls inflytande har varit stort och har på senare tid aktualiserats igen. Han själv rörde sig fritt mellan medvetandefilosofi, logik, vetenskapsteori, språkfilosofi, kunskapsteori och matematik. Med Husserls filosofi beskrevs för första gången i det moderna tänkandet hur frånvarande har ett eget sätt att vara närvarande.


Sök