Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Maurice Merleau-Ponty

Tidskriften Glänta

GLÄNTA OM KVÄLLENS FÖREDRAG

"Den mänskliga kroppen är symbolism – inte i någon ytlig mening, en term som representerar en annan term, som används istället för någonting annat – utan i ordets grundläggande bemärkelse: den uttrycker en annan." (Ur anteckningarna till kursen om "La Nature", Seuil 1994.)
Cecilia Sjöholm är lektor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har bl a publicerat Ensam och pervers med Sara Arrhenius 1995 och avhandlingen Föreställningar om det omedvetna 1996. Senast publicerade hon en lång essä om Antigonekomplexet i Tingets Imperium, en bok om Lacan tillsammans med Jurgen Reeder och Zagorka Zivkovic.
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) är en av 1900-talets mest inflytelserika franska filosofer. Han har blivit känd för sin utveckling av Husserls fenomenologi och Heideggers ontologi, och vävde samman liv, kropp och språk på ett sätt som utmanade traditionella filosofiska diskurser. Hans berömda kurser på Collège de France på 50-talet har haft stor betydelse för den filosfiska utvecklingen i Frankrike.


Sök