Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Slavoj Zizek

Tidskriften Glänta

GLÄNTA OM KVÄLLENS FÖREDRAG

Verkligheten är en fantasikonstruktion som gör det möjligt för oss att maskera det reala hos vårt begär.
Ideologins funktion är inte att möjliggöra en flykt undan verkligheten, utan att få den sociala verkligheten att fungera som en flykt från någon traumatisk, real kärna.
Lars Nylander, f. 1952, disputerade i litteraturvetenskap i Umeå 1990. Han har verkat vid Berkeley (1990-98) och de senaste åren i Trondheim (2000). Han har bl a publicerat en avhandling om prosadikt, en antologi om psykoanalys och litteratur och senast en bok om Lars Norén.
Slavoj Zizek är ursprungligen skolad i lacansk psykoanalys i Paris och är idag framför allt verksam vid Institutet för sociala studier i Ljubljana, Slovenien, där han tillsammans med en vidare krets forskare (t ex Mladen Dolar, Rado Riha, Renata Salecl) publicerar ideologikritiska analyser av skilda samhällsfenomen utifrån psykoanalysen och tänkare som Kant, Hegel, Marx, Wittgenstein och Dennett.


Sök