Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Lucretius

Tidskriften Glänta

GLÄNTA OM KVÄLLENS FÖREDRAG

Monika Asztalos är professor i latin vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning bland annat arbetat med filosofiska texter från antiken (Lucretius), senantiken (Boethius) och medeltiden (Petrus de Dacia).
På 50-talet f Kr presenterade Lucretius i Om tingens natur den epikureiska filosofin i poetisk form. Dikten är en passionerad plädering för en materialistisk världsbild och ett liv som inte styrs av fruktan för döden.
Döden är sålunda inget för oss att bekymra oss över, eftersom själens natur är dödlig och måste så vara.


Sök