Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Cicero

Tidskriften Glänta

GLÄNTA OM KVÄLLENS FÖREDRAG

Bo Lindberg är professor i idéhistoria i Stockholm och har skrivit om olika aspekter av antiktraditionen (humanism, filologi, latin).
Marcus Tullius Cicero (106-43 f.Kr) retor, politiker och eklektisk filosof, av omätlig betydelse som förmedlare av filosofiska idéer och språkliga ideal, tragisk representant för den romerska republik som Caesar gjorde slut på.
Vad kan, när man är ledig, vara behagligare och mera människovärdigt än ett spirituellt och bildat samtal? Det är ju just däri som vi är mest överlägsna djuren att vi kan samtala och uttrycka våra tankar i ord. (Om talaren I:32)
Skiljer du på landsman och fiende med hjälp av ras och hemort, inte på grund av karaktär och gärningar? (Stoiska paradoxer)


Sök