Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Sokrates

Tidskriften Glänta

GLÄNTA OM KVÄLLENS FÖREDRAG

Jan Stolpe är fil lic i klassisk grekiska och har arbetat i många år som översättare, främst från franska men också¨från grekiska. Bland hans översättningar kan nämnas Montaignes Essayer (1-3), Aristoteles Poetik, verk av Voltaire, Rousseau, Diderot, Jean Starobinski, Emmanuel Le Roy Ladurie, Georges Duby och fem dramer av Euripides. För närvarande arbetar han med en översättning av Platons samtliga verk, planerad att utkomma i sex volymer på förlaget Atlantis. Första volymen utkom 2000 och innehåller bl a Menon, Sokrates försvarstal och Gästabudet.
Sokrates! Innan jag ens hade träffat dig brukade jag höra att du själv alltid är i förlägenhet och försätter andra i samma situation. Nu tycker jag att du förtrollar, drogar, ja helt enkelt besvärjer mig så att jag blir alldeles uppfylld av förlägenhet. Om jag får skämta lite tycker jag att du är slående lik - både till det yttre och annars - den här platta darrockan som lever i havet. Alla som kommer nära den fisken och rör vid den får domningar, och nu tycker jag att du har försatt mig i ett sådant tillstånd. Jag är verkligen alldeles domnad både i själen och i munnen, och jag kan inte svara dig. Ändå har jag tusentals gånger sagt en massa saker om dygden till många människor och gjort det riktigt bra, tyckte jag själv i alla fall. Men nu är jag alldeles borta och kan inte ens säga vad dygden är! Jag tror det var klokt av dig att inte resa från Athen och att inte leva utomlands, för om du skulle göra så där som främling i en annan stad skulle du nog kunna bli häktad som trollkarl. (Ur dialogen Menon)


Sök