Scenarkivet /

En kristen kväll - ett samtal

Hagar Malin Hellkvist Sellén

Fotograf: Lena Andrén

Panelsamtalet arrangerades av koreografen Malin Hellkvist Sellén som ett led i arbetet med föreställningen En kristen kväll med planerad premiär 19 februari på Pusterviksteatern, Göteborg. Samtalet var det första av tre samtal som samtliga kretsar kring frågeställningar om kristendom och kropp. I panelen ingick fem präster från Svenska Kyrkan och dessa fick svara på frågor varefter publiken inbjöds att ställa ytterligare frågor. I inledningen betonade Hellkvist Sellén att det var ett samtal inte en debatt, och i enlighet med detta präglades kvällen av en avspänd och öppen atmosfär. 

Läs mer

Medverkande

Samtalsledare
Moderator
Samtalsdeltagare

Sök