Scenarkivet /

Dimor

Tommy Zvedberg

Ett litet utgångsmaterial: variera, vrida och vända, ta ut så mycket det går, tänja, pressa ihop, avfärga, gå igen, sammanhållande länk, den ena handen flygande över den andra, förtätning - var associatinsbanorna inför detta pianostycke.

Dimor för piano bygger på bland annat ett kort framspelat rytmiskt material som består av en serie på 55 bestämda notvärden fördelade över 42,5 beats.

Verket är tillägnat Kristine Schültz

Ur Moderna Dansteaterns program


Sök