Scenarkivet /

Ordfront om Sveriges skuld under andra världskriget

Ordfront Göteborg

Omslag till Maria-Pia Boethius bok "På heder och samvete"

Tillsammans med Maria-Pia Boethius diskuterades skamfläckarna på den svenska neutralitetens fana utifrån hennes bok Heder och samvete. Det handlade om den svenska flatheten inför tyskarnas krav, åsiktsregistreringen, censuren av medierna, behandlingen av judarna noch så vidare. En het men syrerik kväll om ett angeläget och nedtystat  ämne. Samtalet ingick i samtalsserien Samhället för ekonomin – eller ekonomin för samhället där publikens röster i en avspänd atmosfär välkomnades att delta i samtalet.

Medverkande

Gäst
Arrangör

Sök