Scenarkivet /

Vilka sanningar – vems verklighet?

Ordfront Göteborg

Samtal om media och demokrati. Gäster i heta stolen var Dan Josefsson, journalist på tidskriften ETC, David Novotny, lärare vid journalisthögskolan och Maria Edström från mediekritiska nätverket Allt är möjligt. Samtalsledare var Curt Carlsson, journalist på (numera nedlagda) Arbetet Ny Tid. Med anledning av Sveriges demokratiutredning initierade Ordfront Göteborg ett sökande efter Demokratins själ i en samtalsserie med samma namn som startade hösten 2000. 

Medverkande

Gäst
Samtalsledare

Sök