Scenarkivet /

Kristine Slettevold - Inger-Reidun Olsen

Ett samarbete - två solon. Så kan man sammanfatta de två norska koreograferna Kristine Slettevold och Inger-Reidun Olsen gemensamma arbete. Båda ville jobba ihop. Men i stället för den duett som var det tänkta resultatet, utmejslades två solon - hellre än att kompromissa i ett samarbete, ville de fördjupa sina egna teman och idéer. Utan utbytet på vägen - samtalen om innehåll och konstnärliga val, om scenkonst, produktionsvillkor och den administration som är en del också i dansens vardag – hade solona emellertid aldrig kunnat utvecklas till vad de i dag är. De hade aldrig kunnat uppstå om produktionerna skapats oberoende av varandra. 

Läs mer


Sök