Scenarkivet /

Kulturutredande workshop/Open Space

Atalante

Atalantes svar på regeringens beslut att se över kulturpolitikens inriktning och arbetsformer var att bjuda in kulturutövare i Göteborg till en workshop om den framtida kulturpolitiken. Några medlemmar ur kommittén inledde och deltog sedan själva i workshopen. Man passade på eftersom utredningens medlemmar (den sk. kommittén) i detta nu (just då) lyssnade på kulturlivets aktörer i sitt insamlande av material. Under våren skulle de senare väga samman synpunkter och komma med förslag till förändringar.
    I workshopen gavs möjligheten att utöva direkt inflytande, individuellt och som kulturutövande kollektiv med de förslag och synpunkter man ansåg att kommittén skulle ta i beaktande. Tankarna och idéerna renskrevs sedan och överlämnades till kommittéen. Syftet var inte att enas kring förslag utan att belysa så många aspekter som möjligt!
    Man jobbade utifrån metoden Open Space. I kulturlivet pratar man mycket om kreativitet och processer, men arbetar sällan så öppet i kulturella sammanhang. Den är vanligt förekommande inom föreningar och den politiska sfären. Open space innebär att deltagarna tar ett gemensamt ansvar för mötet samtidigt som innehållet blir just det man är mest intresserad av att prata om. Läs (hämta en pdf) den färdigställda sammanställningen av diskussionerna från workshopen under fliken Trycksaker ovan.

Medverkande

Projektledare
Samtalsledare
Samtalsdeltagare
Text

Sök