Scenarkivet /

Diskuterbar | Globaliseringsaktivister

Ordfront Göteborg

Diskuterbar visar film och diskuterar, denna afton kom bilderna från andra sidan världshaven. Bakom kameran stod globaliseringsaktivister runt om i världen. Bland annat visades Storm from the mountain om Chiapas och Zapatisternas marsch till Mexico City våren 2001. Internationella nätverket IMC (Independent Media Center) för oberoende gräsrotsmedia stod för urvalet av film samt modererade kvällens åsikter och röster. Diskussionskvällen ingick i Ordfronts höstsamtalserie 2001 Ordfront Debatt | Diskuterbar. Som alltid dessa kvällar var publikens röster centrala i den avspända samtalsatmosfär där varje åsikt välkomnades att uttryckas i samtalet. 

Medverkande

Projektledare
Arrangör

Sök