Scenarkivet /

Gageego i två samtal om musik

Gageego

Gageego är namnet på såväl den grupp västsvenska tonsättare som framför modern konstmusik som rubriken på de konsertserier de ger på Göteborgs Konserthus sedan 1995. 2001 kände man att musiken behövde kommuniceras verbalt med sin publik och man krävde samtal. Atalantes vana att göra det otalbara talbart, öppnade för dialog, möte och samtal mellan musiker, tonsättare och publik. Konsertframförandet som inledde dialogkvällarna utgjorde alltså inte målet för kvällen utan fokus lades på själva publikkontakten och samtalet. Detta gav musikerna tillfälle till ett ohejdat experimenterande och ett improviserande utifrån publikens synpunkter och upplevelser. Inget ämne var för stort eller för litet att ta upp. Den första kvällen modererades av Ole Lützow-Holm, professor i komposition vid Göteborgs Musikhögskola och den andra kvällen av Niklas Rydén, kompositör och konstnärlig ledare på Atalante. 

Medverkande

Arrangör

Sök