Scenarkivet /

Ombesusad

Karin Johansson / Martin Nurmi / Pia Ström

Meditativt, stod det i programmet. Och Ombesusad var förvisso ett meditativt inslag med diktläsning till tvärflöjt och flygel. Allt ägde rum under Atalantes konstfestival Manifest 2003.

Medverkande

Musiker
Poet

Sök