Scenarkivet /

Vi i Villa (process) April

New Opera Co

Under våren bjöd New Opera CO in publik att ta del av den öppna process ensemblen låter vara ett verktyg i en metod och framskrivandet av sitt verk. Premiären planerades till slutet av september. I april hade New Opera CO sitt andra öppna lab och visade då upp scener och berättade hur de arbetade med dramarturgin och historien i det nya verket Vi i villa.  Arbetsprocessen med dansare, sångare, musiker, ljussättare bildkonstnärer går att följa i Niklas Rydéns digitala dagbok. Ur dagboken: Under veckans gång har en rad frågor väckts som rör historien och karaktärerna. Det är i många fall sådant som Niklas inte riktigt tagit ställning till och som skapar en osäkerhet. Det gäller t.ex. vad som finns i rummet, vad som hänt med barnet, om Axel verkligen slår henne och en del annat. Det gäller också slutet, UFO-historien och en del annat. Vi har haft långa samtal i ensemblen om dessa teman men också fått värdefulla synpunkter från flera utomstående. Alla är i princip positiva till grundupplägg, dramaturgi, språk och historia, men vill se vissa förtydliganden. Läs vidare om hur det började i Den första processredovisningen i februari.

Medverkande

Tonsättare
  • Niklas Rydén (Projektledare, huvudansvarig för text och musik )
Konstnär
Sång
Dans
Ljusdesign
Ljudteknik
Producent

Sök