Scenarkivet /

Pjäser i bokform

Cinnober Teater

Ett samtal om den magra utgivningen av dramatisk litteratur i Sverige. Medverkade gjorde Rickard Hoogland, redaktör för Teatertidningen, och Svante Aulis Löwenborg, regissör för Cinnober Teater, samt en icke namngiven bokförläggare. Allt ägde rum på Atalantes konstfestival Manifest 2003.

Medverkande

Samtalsdeltagare

Sök