Scenarkivet /

Gonggong

Susanne Håkansson (Jaresand)

Fotograf: Stillbild från video

I Gonggong låter Susanne Håkansson tre dansare röra sig häftigt och kantigt med ryggen mot publiken. En fjärde medverkande står med ansiktet mot publiken, i handen håller han ena halvan av en cymbal medan den andra halvan vilar vid hans fötter. Ljudet som uppstår när han låter den ena halvan falla ner på den andra kan sägas motsvara kontrasten mellan de som är i rörelse och den som står stilla - det är i mötet mellan kontrasterna upplevelsen uppstår.

Ingick i programmet Solon och Duetter och en trio

Medverkande

Koreografi
Dans
Ljusdesign
Musiker
Musik

Sök