Scenarkivet /

dit<-

Södra Latins gymnasium

Programmet var ett examensarbeten av elever vid Södra Latins gymnasiums treåriga estetiska program. De åtta eleverna utarbetade fyra verk - Happy Boys, Tre Hundra år, Att våga eller icke våga och Urverk  - på Moderna Dansteatern tillsammans med professionella dansare och med koreografen Örjan Andersson som handledare.

Medverkande

Koreografisk vägledning
Lärare
Dokumentation
Text
Foto
Grafisk form
Producent
Produktion

Sök