Scenarkivet /

Dansarutbildningen vid Danshögskolan

Danshögskolan

I detta program, som var Dansarutbildningens examensföreställning, ingick Appetite av Helena Franzén, Symfoni nr 5 av Örjan Andersson och Strand av Osnát Opatowsky.

Medverkande

Produktion

Sök