Scenarkivet /

BOX 78

Nathalie Ruiz

Duetten Box 78 är ett möte mellan rörelse och röst. Utgångsläget har varit intresset för detta möte å ena sidan på ett konkret handgriplig sätt, men också som en abstrakt gestaltning av förhållandet mellan ensamhet och gemenskap, utsatthet och trygghet. Ljud och tystnad, explosiv rörelse och absolut stillhet är ytterligheter som har guidat arbetet med ett konstnärligt uttryck som innefattar dessa i en helhet. Utifrån en öppen Struktur uppstår olika sektioner som resultat av samspelet mellan komposition och improvisation. Var, hur och när uppstår kontrast, balans, avstånd och följsamhet? Vilka val gör vi tillsammans eller separat.

Läs mer

Medverkande

Koreografi
Röst
Dans
Röstartist
Ljusdesign

Sök