Scenarkivet /

Erfarenheter av fadern

Eva Ingemarsson / Nils Ramhöj

Om Faderskapets dimensioner Onsdag 12 oktober kl 19.00
Samtalsledare: Robert Lyons, universitetslektor avd. Dramatik vid Göteborgs universitet. Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, docent i idé- och lärdomshistoria, leg psykolog med specialistkompetens i klinisk psykologi och leg psykoterapeut. Han skriver just nu en bok om personlighetspsykologi. Ragnar Strömberg är författare och poet. Han debuterade 1975 med diktsamlingen Utan Önskningar och har skrivit manus för film och TV samt varit verksam som litteraturkritiker i tidskrifter och dagspress. År 2000 fick han utmärkelsen Karl Vennbergs Pris.
Om Gränser för det talbara Onsdag 19 oktober kl 19.00                                                                           Samtalsledare: Catharina Bergil, programansvarig vid Världskulturmuseet i Göteborg. Thomas Johansson är lärare och forskare vid Göteborgs universitet och verksam vid centrum för kulturstudier, samt vid institutionen för socialt arbete. Han är utbildad psykolog och filosofie doktor i sociologi. Han har författat en rad läroböcker i socialpsykologi och kulturteori. Peter Kihlgård är författare och debuterade 1981 med romanen Manschettvisa. Han har sedan dess givit ut både romaner och prosalyriska verk samt författat dramatik bl a tll Stockholms Stadsteater. Romanen Anvisningar till en far utkom 1996 och belönades med Svenska Dagbladets litteraturpris.
Om Fadern som auktoritet Onsdag 26 oktober kl 19.00                                                                             Samtalsledare: Robert Lyons, universitetslektor avd. Dramatik vid Göteborgs universitet. Mikael Ringlander är präst på biskopens kansli i Göteborg och ansvarar för projektet Kultursamverkan, vars syfte är att stimulera kulturarrangemang och samverkansformer mellan kyrkan och det övriga kulturlivet. Henric Holmberg är skådespelare och är sedan fyra år verksam vid Stadsteatern där han i höst spelar Advokaten i Strindbergs Ett drömspel. Henric är också aktuell i Ordverkstan; en ny workshop i det talade ordets konst på lördagseftermiddagar i Stadsteaterns källare.


Sök