Scenarkivet /

Erfarenheter av fadern

Eva Ingemarsson / Nils Ramhöj

19/10, Fotograf: Viktor Wendin

Bildkonstnären Nils Ramhöj och koreografen Eva Ingemarsson tematiserar faderskapet i tre seminarier i samband med Ingemarssons dansföreställning Go to hell or leave in peace. Samarbetet  utgår ifrån de gemensamma teman som Ingemarsson och Ramhöj behandlar i sina verk. Några av författarna ur Nils Ramhöjs bok Bilder av en far (2006) samtalar tillsammans med koreograf, bildkonstnär, dansare och publik om hur det är att vara son till en far. Och hur man kan gestalta denna relation konstnärligt.

Onsdag 12 oktober Faderskapets dimensioner
Gäster: Per Magnus Johansson, Ragnar Strömberg
Onsdag 19 oktober Gränser för det talbara
Gäster: Thomas Johansson, Peter Kihlgård
Onsdag 26 oktober Fadern som auktoritet
Gäster: Mikael Ringlander, Henric Holmberg

Läs mer

Medverkande

Samtalsledare
Gäst
Samtalsledare
Gäst
Samtalsledare
Projektledare

Sök