Scenarkivet /

Dance IS

Cristina Caprioli

Cristina Caprioli, Fotograf: Stillbild från video

I detta samtal undersöker Cristina Caprioli dansen genom en betraktelse av filmkonsten. Hon delar med sig av tankar om tid, bild och rörelse i som uppstått ur arbetet med verket fredag. Gemensamt för film och dans är dessa konstarter är beroende av rörelse, av föränderlighet. Å sin sida förändrar de vår uppfattning av rumslig närvaro och de existerar i spänningen mellan den virtuella och den reella bilden. 

Läs mer

Medverkande

Samtalsledare

Sök