Scenarkivet /

Studion - redskap för scenisk gestaltning

Margaretha Åsberg

Föredraget ingick i seminariet Digital dans och rörelsesampling som arrangerades av  Kulturrådet, i programmet ingick även Detta är visionen!, Laborativa digitala miljöer och Digital dans och rörelsesampling

Medverkande

Föreläsare

Sök