Scenarkivet /

Rus

Margaretha Åsberg / Pyramiderna

"Rus" förhandsvisades på Vintersolståndet 21 december 1989.

Prolog
"RUS med larkyns son" skulle kunna vara den fullständiga titeln på Margaretha Åsbergs och dansgruppen PYRAMIDERNA's nya verk. Musiken till RUS, "The Photographer" av Philip Glass (1982), relaterar till fotografen Muybridge's levnadsöde; Muybridge var gift med Flora som visade sig ha en älskare, överste Larkyn. När Muybridge fann brev från denne till hustrun beslutade han sig för ett sammanträffande med sin rival. De möttes vid ett gruvområde och i slutet av deras möte tog Muybridge upp en pistol och sköt Larkyn till döds. Hans berömmelse och dittillsvarande otadliga leverne förskonade honom från ett fängelsestraff. Historien slutar dock inte där. Flora var gravid med sin älskare och födde en son, men hon dog några år senare.

Larkyns son växer upp med sin fars baneman. Brottet löser upp de eviga lagarna och ruset blir närvarande i det tidlösa rummet. Mannen utan mor återerövrar sitt anima som har gått förlorat genom alla tider och platser.

Rus, ett flöde av scener som rusar likt minnesfragment genom medvetandet hos Larkyns son.

Margaretha Åsberg
(ur programmet till "RUS", 1990)


Och i verkligheten ...
Muybridge är berömd för att han var den förste som lyckades fånga rörelse på bild och för sitt zoopraxiscope, en apparat som används för att projicera filmbilder.

År 1874 mördade Muybridge sin hustru Floras älskare Harry Larkyns. I domstolen blev han frikänd på grund av att domstolen ansåg att det var ett "acceptabelt dråp". Däremot uppfostrade verklighetens Muybridge inte sonen Florado Helios Muybridge, som trots Muybridges misstankar om motsatsen ansågs vara mycket lik honom. Efter Floras död några år efter mordet placeras Floradio Helios på barnhem där han växer upp.

Philip Glass "The Photographer" är inspirerad av fotografen Eadweard Muybridges dramatiska liv, på rättegångsprotokoll och Muybridges brev till sin hustru.

Sök