Scenarkivet /

3x3x3

Helena Nilsson

Kuben som form och rum är utgångs-punkten i denna koreografs material och hon har valt att arbeta med ett begränsat material som upprepas, förändras och byter riktningar i det begränsade rummet som har måtten 3x3x3 meter. Att undersöka vad som händer med rörelser i ett begränsat rum fascinerar henne och det är en utmaning för henne att stanna där. Att på något sätt söka kärnan, att stanna upp och vara på en plats och undersöka den. En slags navelskådning av en rörelse-vokabulär, fast bara som en första skrapning på ytan. Det är ett verk som lockar till utveckling och förändring och som aldrig kan bli färdigt.

en spiralrörelse... 

Läs mer

Medverkande

Koreografi
Musik
Dans
Scenografi

Sök