Scenarkivet /

Drone

Fredric Bergström

Drone är en enmansföreställning av och med tonsättaren Fredric Bergström på vevlira och dator. Med borduninstrumentet vevlira, i kombination med dator, skapas en slags ny elektrifierad bordunmusik. En musik där datorn dels tar vara på instrumentets unika klang och gör den “extended” men även där datorn beter sig på samma typiska vis som ett borduninstrument gör med tidvis långa liggande “droner”. I grunden framförs musiken helt improvisatoriskt men mixas ibland med inspelade utsnitt ur ett tidigare verk, “Lira”, som komponerades för 41 st vevliror.

Läs mer

Medverkande

Musik
Musiker

Sök