Scenarkivet /

Samtal om danskonst

Danscentrum Väst

Danccentrum Väst hade denna kväll ett medlemsmöte där man prövade ett nytt format för att samtala om danskonst. Koreografen Minna Kiper hade förberett tre olika pass. I det första fick alla berätta om en viktig och personlig konstupplevelse. Sedan visade Minna en power point med olika texter om danskonst. I det andra blocket diskuterade Atalantes Niklas Rydén om det är viktigt att finna begrepp för att skilja konst från annan kultur, t.ex. underhållning. I det sista blocket gjorde deltagarna ett rollspel från Everybodystoolbox som kallas Generique. Ena halvan av gruppen agerade publik och ställde frågor om konst. Den andra halvan agerade expertpanel och svarade klokt på frågorna. Efter tre minuter bytte man. (Se video och länk.) Kvällen blev lyckad och kommer att följas av fler.

Läs mer

Medverkande

Dans

Sök