Scenarkivet /

CarsonBrainstorm & Hellre Hugo Ball än Hugo Boss

Hans Carbe / Tomas Halling / Johnny Larsson

Projektioner, musik- och ljudimprovisationer, text- och ljuddikt levererades av dessa två för kvällen samarbetande konstellationer. De slog till under Atalantes konstfestival maniFEST 2004.

Medverkande

Musiker
Performance

Sök