Scenarkivet /

möte 09

möte 09, Fotograf: Team möte 09

Möte 09 har underrubriken Ett förslag till nya former av möten mellan konst, teori, utövare och publik och ställer frågor om hur konsten i större utsträckning kan bjuda in publiken och användas mer som ett öppet forum för diskussion kring förhållningssätt och idéer och när publik och konstnärer upplever sig involverade i en dialog.Möte09 äger rum under våren 2009 i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. Det är ett koreografiskt projekt och en tvärkonstnärlig och internationell mötesplats som vill utforska de roller konstnärer och publik ges - eller själva väljer - när man producerar och/eller tar del av konst. Cirka trettiofem inbjudna konstnärer och teoretiker får i uppgift att samarbeta och dela ett eller flera konstnärliga förslag med en publik. Projektet kommer fokusera på Format för möten och dialog med en publik / användare Hur kan man söka efter format för presentation av konst som inbjuder till inkluderande och jämlika möten - till ömsesidigt utbyte? Hur används konsten som mötesplats? Finns det en "mötets estetik"?
I denna process inbjuds publiken att möta, diskutera och ifrågasätta, ta del av deltagarnas förslag, öppna processer, bloggar, diskussioner och fester.

Läs mer

Medverkande

Medverkande
Samarbetspartner
Medverkande
Initiativtagare
Konceptutveckling
Projektledare
Projektering
Dokumentation
Webbrådgivare
Jämställdhetsarbete

Sök