Scenarkivet /

Kritikersamtal

Margaretha Åsberg

Fotograf: Lena Andrén, Fotograf: Lena Andrén

När våra kritiker inte ska recensera vad vill de säga då? De inbjudna erbjuds att tala fritt om aktuella frågor kring scen-och danskonst. Vilka nya intressanta tendenser konstnärligt, teoretiskt/filosofiskt och politiskt rör sig här och ute på de internationella scenerna? Hur skulle kulturpolitiken kunna bidra till att stärka den utominstitutionella konstens och konstnärernas ställning i samhället?

Läs mer

Medverkande

Samtalsledare
Samtalsdeltagare

Sök