Scenarkivet /

Margaretha Åsberg talar om Tusen år hos Gud

Margaretha Åsberg

Konstnärlig forskning, vad är det?

”Tusen år hos Gud – en sekund på jorden” är ett konstnärligt forskningsprojekt av Margaretha Åsberg i form av en vetenskapsintegrerad dans-teater-opera med en kärntext av Stig Dagerman samt texter och forskningsmaterial av astrofysikern Bengt Gustafsson och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors som fysiskt medverkade i själva föreställningen. I verket ingick också nykomponerad körmusik av tonsättaren Thomas Jennefelt, nykomponerad elektroakustisk musik av Rolf Enström och film/musik av tonsättaren Åke Parmerud. En del av detta kommer att finnas med på Moderna Dansteatern denna kväll. Föreställningen spelades på Elverket i 35 utsålda föreställningar våren 2006 och den var ett samarbete mellan Dramaten och Dansprojekt Pyramiderna med forskningsanslag främst från Vetenskapsrådet, Kulturrådet och Framtidens kultur.

Nå, vad är konstnärlig forskning?

Det är det egentligen ingen som riktigt vet! "Tusen år hos Gud - en sekund på jorden" kan enklast beskrivas som en interdisciplinär undersökning i konstnärlig form. Under arbetets gång kallade Bengt det hela för ett "högriskprojekt”. Frågor vi sökte svar på: Är det möjligt att på ett meningsfullt sätt förena konst och vetenskap? Finns det erfarenheter inom respektive kunskapsområde som kan lära oss nya saker? Kan scenkonsten utvecklas i mötet med vetenskap? Kan det bli en upptäcktsresa in i det oväntade också för mottagaren, publiken? Vi förde ett ständigt pågående samtal under de fyra år vi ansökte om bidrag för genomförandet... Tillsammans med projektioner, film och musik hoppas jag kunna ge svar på några av alla frågor och en motivation till föreställningens form och resultat."


Sök