Scenarkivet /

DOPPELGÄNGER

Regionteater Väst / Jenny Nordberg / Martin Forsberg

Ett tomt scenrum. En grupp människor, dansare och besökare ur publiken, intar rummet. Scenens befolkning har ett gemensamt uppdrag - att åstadkomma ett projekt. Relationer och förtroenden skall byggas, en grupp ska konstrueras och finna sin struktur. Besökarna utrustas med hörlurar och får genom dem instruktioner för att skapa och delta i de gemensamma aktiviteterna på scenen. Dansarna utgår från en koreografi som ska omge och interagera med besökarna. Både de medverkande och vi betraktare får uppleva en spegling av verket då situationerna demonteras och återskapas.
DOPPELGÄNGER är ett verk som försöker synliggöra idéer om demokrati och interaktion och placerar sig i mellanrummet mellan det iscensatta och verkligheten.

 

Läs mer

Medverkande

Koreografi
Scenografi
Dans

Sök